AC- & kylaggregatservice

Vi kan AC & Kyl

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på ditt fordon. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

Inom kort kommer vi även besiktiga kylaggregat. Vi har kategoritillhörighet Klass 1, 2, 3, 4 och 5.

I en AC-service ingår:

Tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare, påfyllning av köldmedie och olja.
Kontroll av hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

Reparation

Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Vi utför reparationen enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Caption For the Image