Vi utför AC-service på din bil där det ingår:
* Tömning av gas
* Trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare
* Påfyllning av köldmedie och olja och kontroll av hög- och lågtryckssidans värden.
* Kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också.

Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Vi utför reparationen enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.